Dajjal : Hadith-Hadith Yang Mutawatir

gambar hiasan semata-mata
Bismillah..
Di sini ana ingin kongsikan sebuah artikel yang telah ditulis oleh seseorang berkenaan siapakah Al-Masih Ad-Dajjal. Penambahbaikan telah di buat, dan semoga pembaca mendapat manfaat daripada tulisan ini.

CIRI-CIRI AL-MASIH AL-DAJJAL

1 - Dajjal Buta sebelah Matanya

Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasannya Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyebutkan perihal Dajjal ditengah-tengah manusia seraya berkata:

إن الله لايخفى عليكم إن الله ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال أعور العين كأن عينه عنبة طافية
"...Sesungguhnya Allah ta’ala tidak Buta.Ketauhilah bahwa al-Masih ad Dajjal buta sebelah kanannya.seakan-akan sebuah anggur yang busuk.."
(HR. Bukhari)

2 - Dajjal adalah Pemuda Keriting

Dari an-Nawwas bin Sam’an رضي الله عنه berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم ketika menyifati Dajjal :

إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بنقطن
"...dia adalah seorang pemuda keriting,matanya rusak,seperti aku melihat mirip dengan abdul ‘Uzza ibnul Qathn..."
(HR.Muslim)

3 - Dajjal adalah laki-laki pendek :

Diriwayatkan daru Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, berkata Rasullah صلى الله عليه وسلم :

إن مسيح الدجال رجل قصير جعد أعور مطموس العين ليس بنا تئة ولا حجرا فإن ألبس عليكم فاع لموا أن ربكم ليس بأعور
"...Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, afja’ (pengkor), keriting,buta matanya sebelah tidak timbul tidak pula berlubang. Kalau ia membuat kalian ragu-ragu, ketauhilah bahawa Rabb kalian tidak buta..."
(HR. Daud; dan disahihkan oleh al-Bani dalam shahi al-Jami’u ash-Shagir, Hadits no.2455)

Afja’ dalam hadits di atas adalah seorang yang kalau berjalan meregangkan antara dua kakinya seperti seorang yang selesai dikhitankan. Dan ini adalah salah satu aib dajjal juga, demikian dikatakan dalam Aunul Ma’bud Syarh Abu Dawud, Hal.298)

4 - Dajjal Lebar lehernya dan Bongkok

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه,bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

وأما مسيح الصلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة عريض النحر فيه دفأ كأنه قطن بن عبد العزى
"...Adapun penebar kesesatan (Dajjal), maka dia buta matanya sebelah, lebar jidatnya, luas lehernya dan agak bongkok mirip dengan Qathn Ibnu Abdil Uzza..."
(HR.Ahmad dalam Musnad-nya ; Berkata Ahmad Syakir : “isnadnya sahih” dan dihasankan oleh Ibnu Katsir)

5 - Memiliki “Surga” dan “Neraka” :

Dari Huzaifah رضي الله عنه bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

الدجال أعور العين اليسري جفال الشعر معه جنة و جنته نار
"..Dajjal matanya buta sebelah,cacat mata kirinya, tebal rambutnya, dia memiliki syurga dan neraka. Syurganya adalah neraka Allah, dan nerakanya adalah syurga Allah..."
(HR.Muslim)

6 - Diantara Kedua mata Dajjal tertulis KAFIR :

Dari Annas رضي الله عنه, berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

…ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتب كافر فيه
"…Ketahuilah sesungguhnya dia (Dajjal) buta sebelah sedangkan Rabb kalian tidak buta.Dan sesungguhnya diantara kedua matanya tertulis KAFIR..."
(HR.Bukhari)

Dalam riwayat lain disebutkan :

ثم تهجاها (ك ف ر) يقروه كل مسلم
"…Kemudian mengejanya (Kaf , Fa , Ra) semua Muslim dapat membacanya..."
(HR.Muslim dalam shahihnya kitab Fitan (18/59-SyarhImam Nawawi)

Dalam riwayat lain dari Hudzaifah رضي الله عنه dikatakan :

يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كتب
"…Setiap Mukmin dapat membacanya, apakah dia bisa tulis atau pun buta huruf..."
(HR.Muslim)

PERINGATAN PARA NABI TENTANG DAJJAL :

Dari Annas رضي الله عنه, berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم :

ما عث نبي إلا أنذر أته الأعور الكذاب ألا إنهأعور و إن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كلفر فيه
"....Tidaklah diutus seorang nabi pun, kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya si buta, sang pendusta.ketauhilah sesungguhnya dia buta sebelah sedangkan Rabb kalian tidak buta.Dan sesungguhnya diantara kedua matanya tertulis KAFIR.Dajjal besar badannya..."
(HR.Bukhari)

Dari Imran bin Husain Radiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalam bersabda :

ما بين خلق آدم إلي فيام السا عة خلق أكبر من الد جال
“...tidak ada saru makhluk pun sejak Adam sampai hari kiamat yang lebih besar dari Dajjal..."
(HR. Muslim)

DAJJAL TIDAK MEMILIKI KETURUNAN :

Dari Abu Sa’id Al-Khudry رضي الله عنه, ia ditanya ;

ألست سمعت رسوالله صلي الله عليه وسلم يقول إنه لا يو لد له قل قلت بلى
"...Bukankah engkau telah mendengar Rasulullah berkata ; Sesungguhnya dia (dajjal) tidak mempunyai keturunan.” (Abu Sa’id) menjwab : “ya”.
(HR. Muslim)

TEMPAT MUNCULNYA AD-DAJJAL :

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash Siddiq رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyampaikan kepada kami :

الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال له خوراسان
"..Dajjal akan keluar dari bumi belahan timur yang disebut khurasan..."
(HR.Tirmidzi;dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Jami’ ash Shaghir (3/150)

Diriwayatkan dari Annas bin Malik رضي الله عنه ia berkata : Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda

يجرج الدجال من يهودية أصبها ن معه سبعون ألفا اليهود

"...Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi Asfahan(Iran) bersamanya 70,000 orang dari kalangan Yahudi..
"
(HR. Ahmad)

Berkata Ibnu Hajar Asqalani :
“..Adapun tentang dari mana munculnya Dajjal maka ini sangat jelas yaitu dari arah Mashrik.”
(Fathu Bary (13/91)

Berkata Ibnu Katsir :
“..awal munculnya Dajjal dari Ashbahan, dari desa yang disebut dengan desa Yahudi (al Yahudi-yah).”
(An-Nihayah/al-Fitan wal malahin (1/128)

DAJJAL TIDAK AKAN DAPAT MASUK KE MAKKAH DAN MADINAH :

Allah SWT telah mengharamkan Dajjal masuk Mekah dan Madinah. Sesunggunya dia menjelajahi segala negeri kecuali keduanya.

Dirwayatkan dari Fatimah binti Qais Radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah صلى الله عليه وسلم menceritakan tentang kisah Tamim ad-Daari tersebut dan pengalamannya di tengah lautan ketika bertemu dengan sesosok makhluk yang terbelenggu. Rasulullah صلى الله عليه وسلم membenarkan kisah Tami ad-Daari tersebut adalah Dajjal yang akan keluar di akhir Zaman.maka para Ulama menerima riwayat tersebut dari pembenaran Rasulullah صلى الله عليه وسلم .

Didalam kisah tersebut disebutkan bahawa Dajjal berkata :
“…maka aku akan keluar dan mengelilingi dunia.tidak ada satupun Daerah kecuali aku masuki dalam waktu 40 malam,kecuali Makkah dan Thayibah karena keduanya diharamkan atasku. Setiap aku akan memasuki salah satunya, maka akau di halangi oleh malaikat-malaikat yang ditangan-tangan mereka tergenggam pedang-pedang yang terhunus menghalauku dari keduanya…” maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengatakansambil menunjuk dengan tingkat ketanah:

هذه طيبة هذه طيبة هذهطيبة يغني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشامأو بحر اليمن لابل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق
“...inilah yang di maksud Thoyibah, inilah yang dimaksud yakni al Madinah. Bukankah aku pernah mengatakannya kepada kalian?” maka manusia menjawab : Ya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم berkata: “Sungguh sangat mengagumkan aku berita dari Tamim ad-Daari ini,sesungguhnya ia cocok dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Makkah. Ketauhilah sesungguhnya dia (Dajjal) ada di laut Syam atau dilaut Yaman.Tidak, Bahkan di arah Mashrik (Timur),bahkan diarah Mashrik(Timur) sambil mengisyaratkan dengan tangannya kearah Mashrik (Timur)..."
(HR. Muslim dalam Shahih Muslim/Kitabul Fitan wa Asyrathu as-Sa’ah bab qishatul jassaasah,juz 18/83 dengan syarh Nawawi).

PARA PENGIKUT AD-DAJJAL :

Diriwayatkan dari Annas bin Malik رضي الله عنه : SesungguhnyaRasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

أن رسوالله صلى الله عليه وسلم قل يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألقا عليهم الطيالسة
“...akan mengikuti Dajjal orang-orang dari kalangan Yahudi Asfahan 70,000 orang yang dipimpin oleh thayalisah.."
(HR.Muslim)

Dalam riwayat lain Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

ينزل الدجال في هذه السخة بمرقناة فيكن أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيو ثقها ربا طا مخافة أن تخر ج إليه
"...Dajjal akan turun dari daerah dataran bergaram yang bernama Marriqanah. Maka yang banyak mengikutinya adalah para wanita, sampai seorang lelaki-lelaki pulang ke rumahnya menemui isterinya, ibu dan anak perempuan serta saudara perempuan dan bibinya kemudian mereka ikat kerana khawatir kalau-kalau (bimbang mereka) keluar menemui Dajjal dan mengikutinya..."
(HR. Ahmad(7/190) dan dishahihkan oleh Ahmad syakir).

BERLINDUNG DARIPADA FITNAH AD-DAJJAL :

Oleh kerana itu Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari bahaya fitnah Dajjal khususnya di akhir solat setelah tasyahud sebagai berikut :

اللهم إني أعو ذبك من عذاب جحنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
".
.Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-MU dari adzab neraka Jahannam,dariadzab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejahatan fitnah al masih ad-Dajjal..."
(HR.Muslim)

Sekian, semoga bermanfaat...

0 comments: